Доволі довго у законодавчій сфері з різним ступенем гостроти циркулюють пропозиції так чи інакше відмовитись від практики розгляду т.з. бізнесових спорів саме спеціалізованими господарськими судами і віднести такі справи до «парафії» загальних судів. Нового поштовху ця епопея отримала після Революції гідності на хвилі народних вимог про всеосяжну люстрацію судів України від неблагонадійних елементів, тобто – фактично про майже повне оновлення суддівського корпусу.

18 вересня обговоренню організаційної, юридичної, навіть актуальної зараз «революційної» доцільності такого кроку був присвячений організований АПУ круглий стіл під лаконічною назвою «Ліквідувати не можна зберегти. Де поставити кому в майбутньому господарських судів», в роботі якого прийняв участь і Віталій Поляновський.

На захід, окрім адвокатів, завітали і активно висловлювали свою точку зору авторитетні представники судової влади, як-то: Геннадій Кравчук - заступник Голови Вищого господарського суду України; Олексій Муравйов - суддя Вищого адміністративного суду України; Віталій Корсак - суддя Вищого господарського суду України. Окрім того, своїм баченням проблематики поділився з присутніми високоповажний Дмитро Притика - доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України, головний науковий співробітник НДІ приватного права і підприємництва НАПрН України імені Ф.Г. Бурчака.

Загалом позиція прибічників недоцільності існування господарських судів зводиться до доводів про низьку статистику розгляду ними справ, відсутність єдності в застосуванні практики, додаткові витрати на ці суди.

На противагу їм наводиться ціла низка контрдоводів, серед яких можна навести такий об’єктивний, як найнижчий показник невідповідності рішень господарських судів України європейському законодавству (згідно практики Європейського суду з прав людини). Також присутні висловлювали тверду впевненість в тому, що для подальшого дотримання високої якості вирішення складних і надскладних спорів, що дедалі частіше виникають при провадженні підприємницької діяльності у сучасних умовах, життєво важливо зберегти спеціалізацію суддів, що забезпечує саме система господарських судів. Окрім того, незрозуміло, яким саме чином прихильники «ідеї ліквідації» пов’язують нагальну необхідність люстрації суддів, що себе дискредитували, з існуванням або не існуванням господарських судів як державних установ, і як їх ліквідація допоможе поновити довіру до судової гілки влади. Ці питання просто неможливо розглядати в комплексі, у взаємозалежності.

Саме ці та багато інших доводів стали найбільш обговорюваними на зустрічі. За результатами дискусії присутні одностайно висловились за збереження господарських судів, що, натомість, зовсім не виключає необхідності їх скорішого звільнення від хабарників і непрофесіоналів.

За підсумками круглого столу АПУ планує підготувати відповідне звернення до суб’єктів законодавчої ініціативи.