Основним предметом моєї професійної дiяльностi є здійснення власне адвокатської діяльності. За законом, адвокатська діяльність представляє собою незалежну професійну діяльність адвокатів щодо захисту, представництва та надання інших видів правової допомоги Клієнтам – юридичним і фізичним особам, громадянам України і інших держав, а також особам без громадянства.

Фізичні і юридичні особи можуть отримати наступні види правової допомоги:

1) захист прав, свобод і законних інтересів у кримінальному провадженні на всіх стадіях, під час розгляду справ про адміністративні правопорушення;

2) надання правової допомоги під час виконання та відбування кримінальних покарань;

3) представництво інтересів в судах будь-яких інстанцій під час здійснення цивільного, господарського, адміністративного та конституційного судочинства, а також в інших державних органах, перед громадянами, підприємствами, установами, організаціями;

4) складення заяв, скарг, процесуальних та інших документів правового характеру;

5) представництво інтересів в іноземних, міжнародних судових органах;

6) надання усних і письмових консультацій і роз’яснень з правових питань;

7) правовий супровід діяльності громадян, підприємств, установ, організацій;

8) інші види адвокатської діяльності, не заборонені законом.

Я орієнтований на потреби в юридичних послугах широких верств населення і придаю велике значення соціальному елементу адвокатської діяльності. З цієї причини цінова політика у відносинах з Клієнтами характеризується гнучкістю і визначенням на основі індивідуального підходу.