Вчитися нікому і ніколи не пізно. Під таким гаслом 08 квітня вітчизняні адвокати, у тому числі і В. Поляновський, відвідали своєрідний майстер-клас Марка Сегаля, адвоката, ключового експерта проекту ЄС «Підтримка реформ у сфері юстиції в Україні», направлений на поглиблення теоретичних знань і удосконалення практичних навичок з публічних виступів адвокатів, роботи із іншими учасниками професійної комунікації (клієнтами, свідками, суддями, прокурорами, опонентами в суді), проведення переговорів та ін. 

Не може не викликати повагу постать Марка Сегаля. Протягом останніх 20 років він виконує функції міжнародного юридичного консультанта. За цей час посідав керівні посади в багатьох міжнародних організаціях, що провадили проекти реформ у правовій, судовій та законодавчій системах. Працював в парламентах, міністерствах, судах, неурядових організаціях та професійних навчальних закладах, де готують суддів, прокурорів, адвокатів та працівників суду. Професійна діяльність охоплює роботу з питань верховенства права, правової реформи, судової реформи, підвищення професійної кваліфікації.

На виступі 08 квітня М. Сегаль зробив акцентна комунікаційних навичках у професійному середовищі і приділив основну увагу значенню невербальної комунікації в досягненні успіху адвокатами.

Невербальна комунікація – це, насамперед, правильне розуміння, інтерпретація мови тіла співрозмовника або іншої «підслідної» особи. Вираз обличчя, міміка, рухи, поза, манера триматися і говорити, просторова відстань до аудиторії та ін. – усе це може свідчити про безліч прихованих суб’єктивних факторів, важливих для вас (наприклад, чи говорить ця особа правду або вводить вас в оману, як вона дійсно відноситься до обговорюваної проблеми, чи не приховує вона від вас важливу інформацію та т.п.). Адвокат, який правильно розуміє ці знаки, може вчасно реагувати відповідно до інтересів своїх власних або клієнта. До речі, останнього в межах необхідного також треба цьому навчати.

Окрім того, знання цих нюансів дозволить адвокату відповідним чином будувати і власну поведінку. Приміром, для публічних виступів велике значення має вокалізація (відсутність монотонності, ефектні паузи та ін.).

Отже, володіння навичками невербальної комунікації в складних випадках може стати тією ланкою, якої не вистачає для досягнення бажаної мети.