До стратегічних відносяться судові процеси, які стосуються актуальних для України системних і масових порушень прав людини, проблем широких верств населення (у т.ч. незахищених), яким безпідставно не було приділено належної законодавчої уваги, щодо яких не існує усталеної судової практики національних судів. При цьому існує реальна перспектива корінним чином змінити подібний стан справ, отримавши позитивне рішення ЄСПЛ (іноді - національного суду), яке надалі буде виступати джерелом права в Україні.

Зазначеним автоматично визначається пріорітетність таких справ з точки зору їх реального впливу на принципову побудову подальших профільних правовідносин між суспільством і державою, на зміну судової практики і навіть законодавства у відповідній сфері.

12 листопада 2014 р. відбувся спільний круглий стіл  Асоціації правників України і Платформи стратегічного судового захисту, участь в якому взяв і В. Поляновський. Темою обговорення став саме стратегічний судовий захист в Європейському суді з прав людини.

В ході заходу учасники обговорили практичні моменти стратегічного судочинства на прикладі конкретних справ, обмінялись практичними порадами щодо здійснення стратегічного судочинства.

Високий рівень доповідачів (а це - Аркадій Бущенко, виконавчий директор Української гельсінської спілки з прав людини, і неперевершений за своєю особистою харизмою і почуттям гумору Станіслав Шевчук,  суддя Конституційного суду України, екс-суддя Європейського суду з прав людини ad hoс), безперечно, надав засіданню особливої ваги і дався взнаки з точки зору його змістовності.

 

263   IMG 112103098114229   262