Десятиріччями адвокати України і їхні клієнти стикались і продовжують стикатись з проблемою недостатньої аргументованості рішень, що виносять вітчизняні суди, або навіть відсутністю такої аргументації. Це явище набуло таких катастрофічних масштабів, що грамотно складене і належним чином аргументоване рішення того чи іншого суду України є скоріш виключенням із загального правила, ніж навпаки.

Як боротися з цим, використовуючи шанс на реальні зміни на тлі задекларованих повсюдних реформ, - обговорювали практикуючі адвокати, судді, науковці на тематичному круглому столі «Правила аргументації судових рішень», що відбувся 23 червня.

В спільній роботі прийняли участь представники Національної школи суддів України, КНУ імені Тараса Шевченка, судді господарських і адміністративних судів. До адвокатської спільноти долучився Віталій Поляновський.

Присутні справедливо визначили необхідність аргументації судових рішень як елемент невід’ємного права на справедливий суд і «філософії правосуддя» у цілому. Проте автор цих рядків категорично не погоджується з висловленою думкою щодо того, що начебто не завжди відсутність належної аргументації рішення суду призводить до порушення прав заявника. Вважаю, що суд зобов’язаний відображати і надавати в своєму рішенні правову оцінку кожному доводу сторін без виключення. Недопустимо вказувати в рішенні щось на кшталт «…інші доводи сторони не заслуговують на увагу» без розкриття причин цьому. Мотивація судового рішення – запорука його якості. Не може вважатись якісним і законним рішення, з якого незрозуміло, чому саме суд керувався одними доводами сторін, а інші відхилив без пояснення причин.

При цьому істотним, ключовим аргументам, які безпосередньо впливають на юридичну правильність і справедливість судового рішення у конкретній справі (у т.ч. тлумаченню норм права), в тексті логічно приділяти більшу увагу, ніж іншим доводам, які такого значення для справи не мають. Відносно останніх в рішенні обов’язково має міститись короткий, але зрозумілий навіть не юристу аналіз. Тільки так судді зможуть захиститись від обвинувачень в непрофесіоналізмі чи ангажованості.

Учасники заходу також торкнулись проблематики «плагіаторства» судових рішень, коли ключові частини рішення одного з суддів бездумно копіюються іншими суддями в схожих за фабулою справах, що як мінімум свідчить про небажання таких суддів проводити власний аналіз та поглиблюватись в обставини кожної конкретної унікальної справи.

17441   17474   17452   17454   17477