Адвокат В. Поляновський має великий досвід успішного представництва інтересів Клієнтів (як фізичних, так і юридичних осіб) в судах усіх спеціалізацій. Категорії справ, за які береться адвокат, можуть бути різними. Вибірково в якості прикладів можна навести наступні:

- оспорювання неправомірних рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади (адміністративне судочинство);

- звернення стягнення на предмет іпотеки за кредитними зобов'язаннями (цивільне судочинство);

- стягнення заборгованості за грошовими зобов'язаннями між юридичними особами (господарське судочинство);

- звернення до Конституційного суду України з конституційною скаргою стосовно неконституційності окремих норм законодавства (конституційне судочинство) та багато інших.

Як правило, адвокат приймає на себе так зване комплексне супроводження конкретних судових справ. В адміністративному судочинстві, цивільному та господарському процесах це означає, що адвокат задіяний на всіх стадіях провадження - від підготовки і подання позовної заяви до супроводження процесу примусового виконання судового рішення.